Nytt Projektlednings- och Kontrollansvarig KA4 uppdrag

Byggnation nytt ställverk åt Sandvik Coromant AB